Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sdp352/public_html/plugins/system/advancedmodules/advancedmodulehelper_legacy.php on line 150

Ton dogajanju na področju etičnega financiranja narekujeta FEBEA in GABV. Omenjeni instituciji postavljata standarde tudi, ko gre za to, kateri projekti so primerni za financiranje. Spodaj naštevamo nekaj tipičnih področij kreditiranja etične banke:

 • Obnovljivi viri energije
 • Projekti energetske varčnosti
 • Obnove zapuščenih objektov za namene, ki koristijo skupnosti
 • Podjetništvo v lokalnem okolju, ki deluje na trajnostni način in ustvarja delovna mesta
 • Organska pridelava hrane
 • Kulturni turizem in ekoturizem
 • Ohranjanje kulturne dediščine v izvirnem okolju
 • Skrb za živali in biotsko raznovrstnost
 • Kultura in šolstvo
 • Neprofitne organizacije
 • Pravična trgovina (ang.: fair trade), itd.

 

Ob tem, katere projekte etična banka podpira, je prav tako pomembno, katerih ne podpira. Med temi so na primer proizvodnja tobaka, pridelava genetsko spremenjenih organizmov, orožarska industrija, itd. Natančnejše smernice delovanja etičnih bank je sicer opredelila FEBEA, Federation Europeenne des banques Ethiques et Alternatives, neprofitna organizacija, katere ključni cilj ustanovitve leta 2001 je razvoj "etičnih in solidarnih finančnih storitev v Evropi". Natančno vsebino dokumenta z naslovom "What really differentiates ethical banks from modern banks?" (angl. "V čem se etične banke v resnici razlikujejo od modernih bank") najdete tukaj. Član združenja FEBEA je sicer tudi slovenski Sklad 05, sicer tudi eden od ustanoviteljev Kooperative ZEBRA.

Namen kreditne aktivnosti etične banke je, da koriščenje podeljenih kreditov zagotavlja pozitiven vpliv na družbeni, okoljski in ekonomski ravni. Ob tem je vsaj minimalna dobičkonosnost nujen kriterij pri izbiri kreditiranih projektov; delovanje tako banke, kot tudi uporabnikov njenih storitev mora namreč neobhodno temeljiti na zdravih ekonomskih principih. Le tako se lahko posojena sredstva tudi vrnejo, s tem pa zagotovi dolgoročen obstoj in stabilno poslovanje obeh partnerjev. Kreditiranje nefinančnih institucij in posameznikov pomeni konzervativno delovanje, posledica pa je varnejše poslovanje banke.