Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sdp352/public_html/plugins/system/advancedmodules/advancedmodulehelper_legacy.php on line 150

Fundacija GABV, The Global Alliance for Banking on Values, neodvisna mreža trajnostnih bank, je v oktobru 2013 objavila raziskavo, kjer je primerjala številne kazalnike trajnostnih oziroma etičnih bank, večinoma svojih članic, ter globalnih sistemsko pomembnih finančnih institucij.

V spodnji tabeli smo zbrali nekaj številk iz omenjene študije, ki kažejo, da trajnostne banke precej večji delež zbranih depozitov usmerjajo v realno gospodarstvo (več kot tri četrtine), medtem ko je pri »običajnih« bankah ta delež precej manjši (približno 40%). Številki zelo jasno kažeta, da so trajnostne oziroma etične banke v veliko večji meri usmerjene k zadovoljevanju potreb svojih uporabnikov, medtem ko je pri ostalih bankah najpomembnejši cilj maksimizacija dobička. Ta pa neobhodno nastopa v paru s povečanim tveganjem.

Slednje se zrcali v številkah, ki sledijo: donos na sredstva in donos na kapital (ROA – Return on Assets, ROE – Return on Equity), osnovni merili dobičkonosnosti poslovanja, sta skozi celotno opazovano obdobje 10 let, od 2003 do 2012, praktično izenačeni. Prihaja pa do precejšnje razlike v zadnjih letih opazovanega obdobja, torej v času globalne finančne krize (od 2008 do 2012), ko se je donosnost trajnostnih bank le malenkostno znižala, precej bolj pa je upadla povprečna donosnost »običajnih« bank. Številke tako dokazujejo, da so trajnostne banke zaradi povratka h koreninam bančništva manj tvegane in v času ekonomskega zastoja celo bolj dobičkonosne kot "običajne" banke. Navsezadnje so spomini na Lehman Brothers in dogajanja v slovenskem bančnem prostoru še kako živi...

Zaradi vsega naštetega se je povečalo zaupanje uporabnikov bančnih storitev do trajnostnih bank, ki jih določen del javnosti še vedno dojema zgolj kot alternativo, dejansko pa vse bolj postajajo odgovor na finančne izzive sodobnega časa. To pa se najlepše odraža v stopnjah rasti depozitov varčevalcev, podeljenih kreditov porabnikom ter rasti prihodkov bank: na vseh treh področjih trajnostne banke namreč beležijo bistveno višje stopnje rasti kot ostale banke na trgu.

 

Študija GABV: Real Banking for the Real Economy*
Krediti realnemu sektorju / bilančna vsota
(obdobje 2003 - 2012)
 Donos na sredstva (ROA)
(obdobje 2003-2012)
Donos na sredstva (ROA)
(obdobje 2008-2012)
Donos na lastniški kapital (ROE)
(obdobje 2003-2012)
 Donos na lastniški kapital (ROE)(obdobje 2008-2012)
Rast kreditov
(obdobje 2003 - 2012)
Rast depozitov
(obdobje 2003 - 2012)
Rast prihodkov
(obdobje 2003 - 2012)
Trajnostne banke
75,9%
0,56% 
0,53% 
8,2% 
7,5% 
12,6% 
12,3% 
10,4% 
Globalne sistemsko pomembne finančne institucije
40,1% 
0,57% 
0,37% 
11,5% 
5,2% 
8,4% 
9,5% 
6,1% 
 
 
*angl: Realne banke za realno ekonomijo