Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sdp352/public_html/plugins/system/advancedmodules/advancedmodulehelper_legacy.php on line 150

Kooperativa Zebra izvaja raziskavo trga z naslovom Pripravljenost slovenskega trga na etično banko (za dostop do vsebine je potrebna registracija). Izsledki raziskave kažejo, da varčevalce najbolj skrbi varnost njihovih prihrankov, zaupanja vredno vodstvo banke ter ažurno obveščanje in splošna preglednost delovanja. Uporabniki tako od banke dejansko pričakujejo partnerski odnos.

 

Nekaj izsledkov naše raziskave (deleži odgovorov DA)

 

Katere lastnosti banke so vam najbolj pomembne?

Varnost mojega denarja
96%
Zaupanja vreden vodilni kader banke
93%
Pošteno in pregledno poslovanje
91%
Ugodna obrestna mera za kredite
90%
Dvigi gotovine na bankomatih brez provizije
89%
Poceni plačevanje položnic in vodenje TRR
89%
Dobro spletno in mobilno bančništvo
88%
Visoka obrestna mera za moje prihranke
87%
Bližina poslovalnic
82%
0 = popolnoma nepomembno, 100 = zelo pomembno; rezultat na grafu je urejen od najbolj do najmanj "pomembnih" lastnosti

Opomba: Vzorec anketirancev še raste in še ne odraža v zadostni meri populacijskega povprečja. Povprečna stopnja napake je za enkrat 12,5 odstotne točke, pri 95% stopnji zaupanja.